„Wirecard AG“ ir jos filialai (toliau – „Wirecard Group“) savo klientams siūlo gaminius ir paslaugas, susijusias su e. mokėjimų operacijomis. Paslaugų tikslas – leisti įmonėms ir vartotojams visame pasaulyje saugiai ir sklandžiai atlikti e. mokėjimus. Saugumas ir asmens duomenų apsauga yra vienos svarbiausių mokėjimų atlikimo ir tvarkymo sričių. Todėl „Wirecard Group“ skiria itin didelį dėmesį aukštiems duomenų apsaugos standartams.

Toliau pateiktoje privatumo politikoje aprašyta, kokius naudotojų asmens duomenis tvarkys „Wirecard Bank AG“, teikdama savo paslaugas, ir kaip surinkti duomenys bus naudojami. Taip pat pateikiama bendroji informacija apie duomenų apsaugą naudojamą „Wirecard Bank AG“.

1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Vokietijos duomenų apsaugos įstatyme (BDSG) yra „Wirecard Bank AG“, juridinio asmens kodas HRB 161178, adresas Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Vokietija, toliau – „Wirecard“.

2. Bendroji informacija

Šioje interneto svetainėje pateikiame informacijos apie „Wirecard Group“ teikiamas paslaugas ir kontaktinę anketą. Taip pat siūlome savo klientams-partneriams (Prekybininkams) galimybę prisijungti į apribotą skiltį, kur, naudodami įvairias sistemas, jie gali gauti informacijos apie „Wirecard Group“ priklausančių įmonių apdorotus mokėjimus.

„Wirecard“ valdo šią interneto svetainę vadovaudamasi Vokietijoje galiojančiu Asmens duomenų apsaugos įstatymu (vok. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), Telemedijos įstatymu (TMG) ir kitomis su duomenų apsauga susijusiomis nuostatomis.

3. Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, saugomi jūsų interneto naršyklės podėlyje, kad galėtų atpažinti jūsų naršyklę. „Wirecard“ naudoja slapukus kai kuriose savo interneto svetainės skiltyse, kad palengvintų naudojimąsi ja ir geriau pritaikytų lankytojų poreikiams. Galite keisti savo  interneto naršyklės nustatymus taip, kad jus informuotų apie išsaugomus slapukus arba juos blokuotų. Daugiau informacijos apie slapukus ieškokite savo interneto naršyklės žinyne. Tačiau norime jus įspėti, kad kai kurios šios svetainės dalys gali tinkamai neveikti be slapukų.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite adresu:

https://www.wirecard.com/privacy-protection/cookies/.

4. Asmens duomenų ir kitokių duomenų rinkimas ir tvarkymas lankantis mūsų svetainėje

4.1. Anonimiškas naudojimasis svetaine

Mūsų svetaine galima naudotis nepateikus jokių asmens duomenų. Automatiškai surinkti duomenys visuomet bus padaromi anonimiškais prieš juos išsaugant ir naudojant (žr. toliau esantį 4.2 skirsnį).

4.2. Automatiškai renkami ne asmens duomenys (žurnalo failo informacija)

Naudojantis šia svetaine, informacija įrašoma vadinamajame žurnalo faile – tai yra įprasta procedūra internete. Ne asmens duomenis automatiškai perduoda jūsų interneto naršyklė. Šią informaciją sudaro: IP adresas, aplankyti interneto svetainės tinklalapiai, apsilankymo data ir laikas, slapukai, naudota naršyklė, kompiuterio operacinė sistema, kalbos nuostata ir perduotų duomenų kiekis. Žurnalo failo informacija apdorojama norint užmegzti ryšį, užtikrinti sistemos saugą ir techninio administravimo tikslais.

Be to, žurnalo failo informacija yra saugoma ir analizuojama tik anonimiška forma, kad galėtume nuolat gerinti šią interneto svetainę, pritaikyti ją naudotojų poreikiams ir paspartintumėme klaidų aptikimą ir (arba) šalinimą (žr. toliau esantį 5 skirsnį).

„Wirecard“ saugo žurnalo failo informaciją saugumo užtikrinimo tikslais (pvz., kad galėtų išsiaiškinti piktnaudžiavimo ar sukčiavimo atvejus) ne ilgiau kaip 7 dienas ir paskui ją ištrina. Duomenys, kuriuos reikia išsaugoti ilgiau kaip įrodymus, yra ištrinami išsiaiškinus konkretų atvejį.

4.3. Mūsų klientų asmens duomenų tvarkymas

Kai kuriose mūsų interneto svetainėse reikia užsiregistruoti ir (arba) prisijungti. Tokias atvejais galioja toliau nurodytos taisyklės.

Registruojantis rinksime jūsų asmens duomenis, kuriuos reikia nurodyti, tam kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, jūsų vadą, pavardę, el. p. adresą ir įmonės pavadinimą Tokius duomenis daugiausia naudosime apdoroti jūsų užklausas, užsakymus ir su mumis sudarytas sutartis. Jūsų duomenys bus apdorojami kitais tikslais tik jei duosite savo sutikimą arba, kai tai numatyta įstatymuose.

Prisijungiant prie apribotų sričių, renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, reikalingus identifikuoti jūsų tapatybę, pavyzdžiui, nario identifikatorius ir slaptažodis (partnerių programa) arba slapyvardis (virtualios tikrovės identifikatorius) ir PIN kodas (e. bankininkystė).

4.4. Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik konkrečiais tikslais. Duomenys bus perduodami (jei apskritai bus perduodami) trečiosioms šalims tik vadovaujantis įstatymų nuostatomis. Asmens duomenų perdavimas vyriausybinėms agentūroms ir valdžios institucijoms bus atliekamas tik vadovaujantis privalomais nacionaliniais įstatymais arba tais atvejais, kai asmens duomenų reikia norint patraukti baudžiamojon atsakomybėn piktnaudžiavimu ar sukčiavimu įtariamą asmenį. Kitais tikslais, ypač asmens duomenų prekybos tikslu, duomenys neperduodami.

5. Žiniatinklio analizė

Siekiant nuolat gerinti šią interneto svetainę, ją pritaikyti naudotojų reikmėms ir paspartinti klaidų aptikimą ir (arba) šalinimą, žurnalo failo informacija (daugiau informacijos ieškokite pirmiau esančiame 4 skirsnyje) bus saugoma vadinamosiose naudojimo profiliuose naudojant pseudonimą ir bus statistiškai analizuojama. Tam naudojami slapukai (daugiau informacijos apie slapukus ieškokite pirmiau esančiame 3 skirsnyje). IP adresas bus išsaugomas ir apdorojamas tik sutrumpinta forma, t. y. be paskutinių dviejų skaičių rinkinių. Surinkti duomenys nebus naudojami nustatyti naudotoją ir nebus sujungti su asmens duomenimis, susijusiais su pseudonimo turėtoju, išskyrus atvejus, kai naudotojas davė sutikimą. Tokie duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims. Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės saugoti norint atlikti žiniatinklio analizę.

Pirmiau aprašytai žiniatinklio analizei atlikti „Wirecard“ naudoja įmonės „etracker GmbH“, įsikūrusios adresu Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburgas (www.etracker.com), technologiją. Duomenų apdorojimo procedūrų atitikimas duomenų apsaugos ir saugos reikalavimams patikrintas „etracker GmbH“. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, atliekamą „etracker GmbH“, rasite adresu http://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Galite neleisti „etracker“ rinkti ir saugoti duomenis bet kuriuo metu paspaudę toliau esančią nuorodą (šis pakeitimas yra ilgalaikis).

6. Kontaktinė anketa

„Wirecard“ išaugos jūsų pateiktus asmens duomenis, kai išsiųsite mums savo užpildytą anketą (pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. p. adresas) įmonės santykių su klientais valdymo sistemoje (SSKV sistemoje). „Wirecard“ naudos šiuos asmens duomenis tokiais tikslais:

  • apdoroti užsakymus ir, jei sudaryta sutartis, administruoti sutartį;
  • siųsti siuntėjui svarbią informaciją apie šią interneto svetainę;
  • įgyvendinti savo vidinius verslo tikslus, t. y. atlikti duomenų analizes, peržiūras, kurti naujus gaminius, gerinti šią interneto svetainę, gerinti savo paslaugas, nustatyti naudojimosi tendencijas ir savo reklamos kampanijų veiksmingumą (tik anonimiškai);
  • užkirsti kelią ir nustatyti piktnaudžiavimo ir sukčiavimo atvejus.

Iš kontaktinės anketos surinkti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims.

7. Asmens duomenų perdavimas: paslaugų teikėjų dalyvavimas

Naudotojų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, ypač asmens duomenų prekybos tikslais.

„Wirecard“ gali pasamdyti paslaugų teikėjus rinkti ir (arba) tvarkyti duomenis. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjas gali būti paskirtas teikti šios interneto svetainės techninę pagalbą arba atsakinėti į kontaktines užklausas. Paslaugų teikėjai dirbs tik „Wirecard“ vardu ir vadovaudamiesi „Wirecard“ nurodymais (vadinamasis sutartinis duomenų tvarkymas).

8. Duomenų sauga

Siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo, falsifikavimo ar atskleidimo neteisėtoms trečiosioms šalims, ėmėmės atitinkamų organizacinių, techninių ir administracinių priemonių. Tvarkant kredito kortelių ir paskyrų informaciją, duomenys saugomi laikantis griežtų mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugos standarto (PCI-DSS) taisyklių, tik užšifruota forma ir tik duomenų banke, prie kurio prieigą turi tik teisėtas personalas. „Wirecard“ naudoja užkardas, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie serverių. Serveriai yra saugioje vietoje, į kurią gali patekti tik teisėtas personalas. Visas personalas ir asmenys, tvarkantys duomenis, įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos įstatymų ir užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Deja, bet negalime užtikrinti visiško duomenų saugumo.

9. Išorinės nuorodos

Šioje interneto svetainėje kartais pateikiama nuorodų į kitų paslaugų teikėjų svetaines, kad naudotojai gautų išsamią informaciją. „Wirecard“ neturi jokios įtakos tokių svetainių dizainui ir nėra atsakinga už jose pateikiamą turinį. Šios politikos principai negalioja išorinėms svetainėms.

10. Informavimas ir teisė taisyti duomenis

Naudotojui paprašius, „Wirecard“ informuos apie turimus naudotojo duomenis, duomenų kilmę, gavėją ir duomenų saugojimo tikslą. Jei asmens duomenys yra klaidingi, naudotojas turi teisę paprašyti „Wirecard“ juos pataisyti.

11. Mūsų privatumo politikos keitimai

Pasiliekame teisę keisti ir (arba) pritaikyti savo saugumo ir (arba) duomenų apsaugos priemones, kiek to reikia atsižvelgiant į technikos naujoves ar įstatymų pakeitimus. Tokiais atvejais taip pat atitinkamai pakoreguosime esamą politikos informaciją. Todėl visuomet atkreipkite dėmesį į atnaujintas šios privatumo politikos versijas.

12. Duomenų apsaugos problemos

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo arba „Wirecard“ taikomos duomenų apsaugos, parašykite e. laišką toliau nurodytu el. p. adresu: data.privacy@wirecard.com. Taip pat šiuo adresu galite siųsti pasiūlymus ar skundus. 

Bendroji informacija apie duomenų apsaugą „Wirecard Bank AG“

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Apdorodama mokėjimus ir teikdama susijusias paslaugas (pvz., rizikos valdymo), „Wirecard Bank AG“ (toliau – „Wirecard“) tvarko su mokėjimu susijusius duomenis savo klientų (Prekybininkų) vardu. Veikdama kaip sutartinė duomenų tvarkymo įmonė, „Wirecard“ itin stengiasi užtikrinti, kad Prekybininkai laikytųsi duomenų ekonomiškumo principo, kaip apibrėžta BDSG.

Apdoroto mokėjimo duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDSG, yra Prekybininkas. Mokėjimų metu apdorojami itin svarbūs duomenys, tokie kaip kredito kortelių numeriai ir sąskaitos duomenys. Duomenys saugomi tik „Wirecard“ duomenų bankuose laikantis PCI-DSS taisyklių ir yra užšifruoti.

Prekybininkų vardu tvarkomi duomenys bus naudojami tik Prekybininkų nurodytais tikslais, pavyzdžiui, apdoroti mokėjimus ir valdyti riziką. Šiuo atveju, atsižvelgiant į paskirtus paslaugų teikėjus, gali būti renkami kiti duomenys apie Prekybininkų klientus iš išorinių šaltinių, pvz., IP geolokacijos informacija ar kredito reitingo informacija.

Visi Prekybininkų vardu tvarkomi duomenys saugomi vadovaujantis Prekybininkų nurodymais ir bus ištrinti paprašius, tačiau tik pasibaigus įstatymuose numatytiems duomenų saugojimo terminams. Jei Prekybininko klientas paprašys ištrinti savo asmens duomenis nepasibaigus duomenų saugojimo terminui, paprastai bus užblokuota prieiga prie duomenų, užuot juos ištrynus.

Asmens duomenų perdavimas

„Wirecard“ asmens duomenis naudos tik Prekybininko nurodytais tikslais. Šiuo atveju duomenys bus perduodami „Wirecard Group“ subrangovams tik vadovaujantis verslo operacijų apdorojimo procedūra. Siekiant patvirtinti asmens tapatybę arba užkirsti kelią sukčiavimui, duomenys gali būti perduoti atitinkamiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, kredito reitingų agentūroms.

Duomenys nebus perduodami kitoms trečiosioms šalims, ypač asmens duomenų prekybos tikslais.

Teisės rinkti, tvarkyti ir naudoti asmens duomenis panaikinimas

Prekybininko klientai gali bet kuriuo metu panaikinti anksčiau duotą sutikimą, kad jų asmens duomenys būtų renkami, tvarkomi ir naudojami. Sutikimo panaikinimo gavėjas yra Prekybininkas. Norime pabrėžti, kad panaikinimo atveju ir esant tam tikroms aplinkybėms „Wirecard“ gali nebeteikti prašomų paslaugų.

Atsisiųsti privatumo politika