Wirecard Bank AG, Opći uvjeti poslovanja za Lidl-ovu darovnu karticu

1. Opće informacije o Wirecard Bank AG, primjena Općih uvjeta poslovanja, moguće namjene Kartice s e-novcem

Odredbe propisane u ovim Općim uvjetima poslovanja ("Opći uvjeti poslovanja") primjenjuju se za elektronički novac izdan u obliku Lidl darovne kartice ("Kartica") od strane Wirecard Bank AG, Einsteinring 35 u 85609 Aschheim, Njemačka ("Banka" ), društva koje je pod matičnim brojem HRB 161178 upisano u Registar trgovačkih društava koji se vodi kod Lokalnog suda u Münchenu. Banka je financijska ustanova za izdavanje depozita, ovlaštena i pod nadzorom Nacionalnog zavoda Njemačke za nadzor financijskih usluga (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht", BaFin"), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, gdje je registrirana pod brojem 117969. 

1.1 Kupnja i korištenje Kartice, kao i modaliteti za isplatu elektroničkog novca pohranjenog na Kartici uređeni su ovim Općim uvjetima poslovanja koji čine ugovor između Banke i vlasnika Kartice ("Vlasnik Kartice"). Jezik ugovora je hrvatski. Kupnjom i/ili korištenjem Kartice, Vlasnik Kartice izjavljuje svoju suglasnost s primjenom ovih Općih uvjeta poslovanja. Opći uvjeti poslovanja su dostupni u svim poslovnicama Lidl-a te ih je moguće pročitati u bilo kojem trenutku, a Banka ih objavljuje na poveznici "T&C" na svojoj internetskoj stranici www.wirecardbank.de/lidl/HR ("Internetska stranica Banke"). Poveznicu na ove Opće uvjete poslovanja možete pronaći i na početnoj stranici internetske stranice društva Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. nawww.lidl.hr/kartice. Vlasnik Kartice može u svakom trenutku zatražiti primjerak Općih uvjeta poslovanja, a iste može i preuzeti u bilo kojem trenutku na Internetskoj stranici Banke.

1.2 Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja bit će objavljene na Internetskoj stranici Banke 2 mjeseca prije njihovog stupanja na snagu. Vlasnik Kartice bi trebao, u redovitim intervalima, provjeravati Internetsku stranicu Banke zbog takvih izmjena. Ako Vlasnik Kartice ne podnese prigovor u roku od 2 mjeseca od izmjena objavljenih na Internetskoj stranici Banke, izmjene i dopune se smatraju prihvaćenima i postaju sastavnim dijelom ugovora. Ako su Opći uvjeti poslovanja supstancijalno izmijenjeni,Vlasnik Kartice ima pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom. Za daljnje informacije, molimo pogledajte Poglavlje 5: "Trajanje ugovora, raskid ugovora". U svakom takvom slučaju, Vlasniku Kartice se neće naplaćivati naknada za isplatu.

1.3 Na elektronički novac na Kartici primjenjuju se isključivo ovi Opći uvjeti poslovanja. Navedeni elektronički novac pripada isključivo osobi koja je u posjedu Kartice. Preprodaja Kartice je zabranjena. Bilo koji drugi način naplatnog prijenosa Kartice je također zabranjen. 

1.4 Kartica služi isključivo za provedbu plaćanja, kako je to i opisano u ovim Općim uvjetima poslovanja.

1.5 U ovim Općim uvjetima poslovanja, izrazi "Vi" ili "Vaš/a/e" odnose se na Vlasnika Kartice. Izrazi "mi", "nas" ili "naš/a/e" odnose se na Banku, uključujući i podružnice grupe te zastupnike.

2. Korištenje Kartice, prodajna mjesta

2.1. Kartica se može koristiti za plaćanja u svim Lidl-ovim poslovnicama u Hrvatskoj (“Prodajna mjesta”). Kartica se ne može koristiti nigdje drugdje niti na bilo koji drugi način (npr. na bankomatima).

2.2. Karticu možete koristiti za plaćanje na Prodajnim mjestima do njenog ukupnog iznosa, koliko god često želite. 

2.3. Na saldo Kartice se ne zaračunava kamata. 

2.4. Banka ne jamči mogućnost plaćanja Karticom na svim Prodajnim mjestima u bilo kojem trenutku.

2.5. Možete provjeriti saldo Kartice u bilo kojem trenutku na Internetskoj stranici Banke unosom broja Kartice ("Provjera salda"). 

2.6. Ukoliko sumnjate u ispravnost Vaše Kartice, trebali biste nas o tome odmah obavijestiti bilo pozivom na broj +385 (0) 800 200 220* bilo putem elektronske pošte na našu e-adresu giftcard.service@wirecardbank.com. Ako se kvar ne može otkloniti, mi ćemo Vam izdati novu Karticu na iznos postojećeg salda.

2.7. U sljedećim uvjetima možemo odbiti platnu transakciju koja se provodi Karticom na Prodajnom mjestu:

2.7.1 ako postoje opravdani razlozi za sumnju da bi plaćanje predstavljalo kazneno djelo ili je zabranjeno zakonskim propisima o pranju novca;

2.7.2. ako je Kartica blokirana; ili

2.7.3. ako saldo na Kartici nije dovoljan za plaćanje željenog iznosa, plaćanje će se izvršiti smanjenjem salda na Kartici do iznosa od 0.00, a ostatak će biti plaćen na drugi prihvatljiv način (npr. gotovinom ili debitnom karticom)

U slučaju odbijanja, tijekom procesa plaćanja trenutno ćete biti obaviješteni da plaćanje nije izvršeno.

3. Naknade

3.1. Za plaćanja Karticom i provjere salda na Kartici ne naplaćuju se nikakve naknade. U ostalim situacijama, primjenjuju se sljedeće naknade: 

3.1.1. Naknada za isplatu elektroničkog novca: naknada u iznosu od 8,00 kuna u skladu s točkom 4.3 naplaćuje se za svaki zahtjev za isplatom dijela ili čitavog salda na Vašoj Kartici (molimo pogledajte Poglavlje 4. u nastavku: "Pravo na isplatu").

3.1.2. Obvezna mjesečna naknada: Počevši tri godine nakon datuma aktiviranja Vaše Kartice, mi ćemo naplaćivati mjesečnu naknadu od 4,00 kune za upravljanje preostalim saldom na Vašoj Kartici. Ova naknada će se direktno oduzeti od salda na Vašoj Kartici.

3.2. Ako se odlučimo za povećanje naknade ili uvođenje novih naknada, to ćemo i objaviti na Internetskoj stranici Banke najmanje 2 mjeseca prije stupanja promjena na snagu. U ovom ćete slučaju imati pravo, u roku od 2 mjeseca, poslati nam obavijest o otkazivanju Vaše Kartice. Za daljnje informacije, molimo pogledajte Poglavlje 5: "Trajanje ugovora, raskid ugovora". U svakom takvom slučaju, nećemo Vam naplatiti naknadu za isplatu.

4. Pravo na isplatu

4.1. U bilo kojem trenutku možete zahtijevati isplatu salda na Kartici. Zahtjevi za isplatom moraju biti podneseni pozivom na broj +49 (0) 30 300 110 900* ili putem elektronske pošte na našu e-adresu giftcard.service@wirecardbank.com.

4.2. Prije same isplate, dužni ste nam javiti broj Vaše kartice, preostali saldo na Kartici, svoje puno ime i prezime, adresu e-pošte i broj telefona te Vaše podatke vezane uz bankovne račune, a također je potrebno da nam pošaljete čitljivu kopiju svog službenog identifikacijskog dokumenta i Kartice. Kako bismo zadovoljili zakonske uvjete, možda ćemo morati tražiti od Vas da nam pošaljete više informacija prije same isplate.

4.3. Preostali saldo nije moguće isplatiti u gotovini. Isplata preostalog salda vrši se isključivo uplatom iznosa na bankovni račun koji se vodi na Vaše ime u financijskoj instituciji sa sjedištem u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

4.4. Isplata salda nije vezana uz minimalni iznos; međutim, isplatu možete zahtijevati samo ako iznos nije blokiran za platne naloge koji su već odobreni te nije potreban za pokrivanje troškova naknade za traženu isplatu ili za druge naknade koje su dospjele na plaćanje.

4.5. U slučaju isplate, naplatit ćemo Vam naknadu za isplatu u sljedećim slučajevima (vidi stavak 3.1.1. iznad):

  • ako zahtijevate isplatu prije isteka ugovora;
  • ako zahtijevate isplatu više od godinu dana nakon isteka ugovora.

4.6. Odredbe ovog ugovora koje nas ovlašćuju na naplatu naknade za isplatu nakon završetka ugovora, ostat će na snazi ​​i nakon završetka ovog ugovora.

5. Trajanje ugovora, raskid ugovora

5.1. Ugovor za Karticu se sklapa na neodređeno vrijeme i ostat će na snazi ​​sve dok se ne raskine na jedan od sljedećih načina: 

5.1.1. Imate pravo u bilo kojem trenutku raskinuti svoj ugovor s nama s trenutnim učinkom.

5.1.2. Mi smo ovlašteni blokirati Karticu ili raskinuti ugovor s Vama, ako sumnjamo na bilo kakvu prijevaru ili zlouporabu ili iz bilo kakvih drugih sigurnosnih razloga ili ako smo to dužni učiniti sukladno zakonu.          

5.2. Po završetku ugovora, mi smo dužni otplatiti potražni saldo na Kartici, u skladu s Vašim uputama i specifikacijama utvrđenima u Poglavlju 4: "Pravo na isplatu".

5.3. U slučaju slanja obavijesti o raskidu, trenutno ćemo blokirati Karticu te se ista neće moći dalje koristiti.

6. Poduzimanje odgovarajućih mjera, sigurnost Kartice

6.1. Vi ste dužni držati Vašu Karticu na sigurnom i štititi je od pristupa neovlaštenih trećih osoba. 

6.2. Vaša Kartica se mora tretirati kao gotovina. Ako je Kartica izgubljena, ukradena ili se ista zlorabi, Vaša odgovornost će biti ograničena na saldo na Kartici i Banka ga neće biti dužna nadomjestiti.

6.3. Osim u slučaju sumnje na prijevaru ili u slučaju grube nepažnje s Vaše strane, a pod uvjetom da pravovremeno prijavite gubitak ili krađu Vaše Kartice (predočenjem dokaza o kupnji i broja Kartice) kako bi se Kartica mogla blokirati prije korištenja, izdat ćemo Vam novu Karticu s iznosom koji je bio raspoloživ na blokiranoj Kartici koja se više neće moći koristiti.

6.4. Ako nas ne obavijestite o krađi Kartice nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak kreditnog salda na Kartici. 

6.5. Prije nego što izdamo novu Karticu, morate nam dostaviti dokaz o kupnji za ukradenu/zlorabljenu Karticu. Osim toga, ako je Kartica ukradena, morate nam poslati poslovni broj policijskog spisa pod kojim je krađa evidentirana.              

7. Podaci za kontakt, prigovori i rješavanje sporova

7.1. Ako nas želite kontaktirati, nazovite nas na +385 (0) 800 200 220* ili pišite na našu e-adresu giftcard.service@wirecardbank.com.

7.2. Ukoliko ste nezadovoljni Karticom ili našim načinom pružanja usluga, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na našu e-adresu giftcard.service@wirecardbank.com Svaki prigovor razmotrit ćemo u najkraćem mogućem roku.

7.3. Svi prigovori ili zahtjevi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ili Vaše kupnje kartice, ili su s njima u vezi, u nadležnosti su hrvatskih sudova.

7.4. Po pitanju rješavanja bilo kakvih sporova s Bankom, moguće je pozvati pravobranitelja banke. Daljnje pojedinosti navedene su u "Postupovnim pravilima za rješavanje prigovora potrošača u njemačkom bankarskom sektoru" (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im Deutschen Bankgewerbe), koja se mogu dobiti na zahtjev ili putem Interneta na www.bankenverband.de. Prigovori se moraju poslati u pisanom obliku na sljedeću adresu:

Bundesverband Deutscher Banken e. V.

Kundenbeschwerdestelle (Odjel za pritužbe korisnika)

Postfach 04 03 07
10062 Berlin

7.5. Također, navodne povrede možete prijaviti BaFin-u, bilo podnošenjem pisane prijave ili davanjem usmene izjave na zapisnik, navodeći činjenice i razloge podnošenja prigovora. Moguće je i pokretanje izvansudskog postupka u smislu Dijela 14. Zakona o sudskoj zabrani.

8. Sporovi s Prodajnim mjestima

8.1. Sve sporove koji proizlaze iz kupnje koju plaćate svojom Karticom dužni ste riješiti s Prodajnim mjestom.    Mi smo agencija koja izdaje Karticu kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja; stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili jamstvo za robu i usluge.

8.2. Imajte na umu da čim koristite Karticu u svrhu kupnje, mi ne možemo zaustaviti transakciju niti obustaviti proces plaćanja.

9. Odgovornost Banke

9.1. Naša odgovornost za štetu ograničena je u najvećoj mjeri koju dozvoljava zakonodavstvo za zaštitu potrošača. Ovlašteni smo ispraviti sve moguće nepravilnosti Kartice koje su posljedica naših postupaka i/ili propusta. Naša agregirana odgovornost za štetu ograničena je na ukupnu vrijednost koja je položena na Kartici na datum nastanka uzroka štete temeljem koje je proizašao zahtjev. Mi snosimo odgovornost samo za neizravnu štetu koja je nastala zbog nepažnje na našoj strani. U slučajevima kršenja obveze kao posljedice nepažnje, naša odgovornost je ograničena na predvidivu štetu tipičnu za ovu vrstu ugovora. Ukoliko je naša odgovornost isključena ili ograničena, ovo se, također, primjenjuje na osobnu odgovornost naših zaposlenika, radnika, osoblja, predstavnika i posrednika.

9.2. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitke koji se javljaju kao posljedica više sile, nemira, rata, prirodnih katastrofa ili drugih događaja koji su izvan naše kontrole. 

9.3. Dužni ste nas odmah izvijestiti o gubitku bilo koje vrste, bez odgađanja. Ovlašteni smo od Vas zatražiti informacije o gubicima koje jesu ili bi mogle biti relevantne u svjetlu gore navedenih pravila o odgovornosti, sve kako bismo u što kraćem roku pribavili informacije koje će nam omogućiti poduzimanje koraka kojima ćemo štetu svesti na minimum.

10.  Poslovna politika zaštite privatnosti

Kad koristite Karticu, Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhu pružanja usluga, ispravnog rada sustava i usklađenja sa zakonski utvrđenim obvezama. U našim Pravilima o zaštiti privatnosti objašnjavamo kako postupamo s osobnim podacima klijenata i na koji način su ti podaci zaštićeni. Prihvaćajući usluge koje su u vezi s ovim ugovorom, suglasni ste s tim da možemo koristiti navedene podatke sukladno našim Pravilima o zaštiti privatnosti. Trenutno primjenjiva Pravila o zaštiti privatnosti možete pronaći na adresi: www.wirecardbank.de/lidl/HR/datenschutz.

11. Mjerodavno pravo

11.1. Pravo mjerodavno za ugovor zaključen između Vas i nas, kao i za ove Opće uvjete poslovanja je hrvatsko pravo.

11.2. Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja izvan snage ili bude stavljena izvan snage, bilo u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost i primjenjivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja. 

* Po pitanju telefonskih poziva, moguća je primjena tarife Vašeg pružatelja usluga za korištenje fiksne mreže.

Pohraniti