Налична сума

Въведете номера на Вашия Лидл ваучер и разберете каква е наличната по него сума.